Tijdlijn Halleh Ghorashi

Tijdlijn Halleh Ghorashi

TEDxTalk, The Changed - Conditions of Critical Thinking

Waarom wordt macht zo vaak alleen besproken in termen van machtsposities en onderdrukking? Met pakkende voorbeelden illustreert Halleh Ghorashi de kracht van verhalen en beelden. Halleh Ghorashi is hoogleraar Diversiteit en Integratie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze heeft veel gepubliceerd over onderwerpen als identiteit, culturele diversiteit en emancipatie, met een bijzondere focus op de verhalen over identiteit, (gedwongen) migratie en belonging.

Licht en Schaduw

Licht en Schaduw

Een boek met 15 levensverhalen van Nederlandse vrouwen van wie het merendeel van elders komt: Iran, Irak, Turkije, Marokko, Suriname. De vrouwen treffen elkaar in een masterclass levensverhalen o.l.v. Halleh Ghorashi en Christien Brinkgreve. Door hun persoonlijke aanpak ontstaat een sfeer van openheid en vertrouwen, waardoor de deelnemers de ruimte voelen om, soms voor het eerst, het eigen verhaal te vertellen. Zo ontstaan 15 bijzondere verhalen over weggaan en aankomen. Over veerkracht en vechten, settelen en succes hebben. Verhalen van vrouwen met een schat aan levenservaring. 15 verhalen waar je stil van wordt.
Het boek “Licht en Schaduw” (2013) is hier te verkrijgen.

De Refugee Academy

De Refugee Academy is een initiatief van Halleh Ghorashi & Elena Ponzoni (gestart in 2016) dat tot doel heeft een brug te slaan tussen wetenschap en samenleving rondom het vluchtelingenvraagstuk door bij te bijdragen aan het verbeteren van de maatschappelijke condities voor duurzame integratie van vluchtelingen.

De Refugee Academy streeft ernaar dit te bewerkstelligen door als platform nieuwe en nauwere verbindingen te realiseren tussen maatschappelijke initiatieven, beleid, wetenschappelijk onderzoek en het belevingsperspectief van vluchtelingen zelf. Dit vanuit de overtuiging dat de combinatie van een inclusieve benadering met lange termijn capacity sharing noodzakelijk is om daadwerkelijk impact te realiseren.

De Refugee Academy is momenteel met een kleine financiering van de universiteit gestart. De toekenning van de Brouwer Prijs voor Wetenschap en Samenleving aan dit initiatief betekent enerzijds erkenning voor het verrichte werk, en anderzijds de mogelijkheid om de activiteiten van de Refugee Academy verder uit te breiden.