Paradoxen van culturele erkenning: Management van diversiteit in nieuw Nederland (Complete Oratie)

Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Management van diversiteit en intergratie, in het bijzonder de participatie van vrouwen uit etnische minderheden bijde Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam op 13 oktober 2006.
download het Oratie (PDF)