Naar een inclusieve werkomgeving! Inzichten vanuit (levens)verhalen en paradoxen uit de praktijk.

Het rapport Naar een inclusieve werkomgeving! Inzichten vanuit (levens)verhalen en paradoxen uit de praktijk dat door onderzoekers van Hogeschool Inholland en de Vrije Universiteit Amsterdam in de periode mei 2019 – november 2021 is uitgevoerd, met een subsidie van Instituut Gak, biedt op een bijzondere manier inzicht in het fenomeen ongelijke kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt.

download het rapport (PDF)

Met ruim twintig werkgevers en twintig mensen die minder privileges hebben op de arbeidsmarkt zijn de afgelopen jaren meerdere gesprekken gevoerd. In deze gesprekken zijn hun ervaringen en belevingen ten aanzien van bias, diversiteit en inclusie zijn gedeeld. Deze beide perspectieven zijn in dit rapport in verbinding gebracht, hetgeen leidde tot een vijftal paradoxen. Deze paradoxen laten zien dat diversiteit en inclusie geen loze termen zijn en dat de wil om meer divers en inclusief te zijn wel degelijk leeft, maar het in de dagelijkse praktijk aanzienlijk weerbarstiger en complexer blijkt om dit te realiseren.

Het tijdvak waarin het onderzoek plaatsvond, was buitengewoon bijzonder. De Black Lives Matter beweging zorgde voor extra aandacht voor de structurele bronnen van uitsluiting voor minder-geprivilegieerde groepen, maar creëerde tegelijkertijd ook polarisatie in de samenleving. Daarnaast brak de Covid19-crisis uit, die nog altijd een grote impact heeft op iedereen in de samenleving en ertoe leidde dat een aantal van de bij het onderzoek betrokken werkgevers spannende tijden beleefde, wat betreft het overleven van hun organisatie.

In dit rapport hebben we beoogd inzicht te bieden in de belevingen en ervaringen van Nederlanders die zich op de arbeidsmarkt bewegen en concrete handvatten te bieden om organisaties niet alleen meer divers, maar ook inclusief te maken.